oxoweb829347

Onderzoek verwijdering van Gen X, C8 (PFOA) uit leidingwater

Water bemonstering voor filtratie Gen X, C8 onderzoek

Aquapeak heeft watermonsters uit Dordrecht, Sliedrecht en Papendrecht laten analyseren om uit te zoeken of de Aquapeak waterzuiveraar het giftige Gen X, PFOA en andere Perfluorverbindingen uit het leidingwater verwijdert. Vanuit afnemers was hier behoefte aan.

Het onderzoek is uitgevoerd door de Afdeling Milieu en Gezondheid van de Vrije Universiteit Amsterdam. De VU heeft op drie adressen twee watermonsters genomen; één van regulier leidingwater en één van regulier leidingwater dat is gezuiverd met de Aquapeak waterzuiveraar.


De laboratoriumanalyse toont aan dat er geen enkel spoor van Gen X meer wordt teruggevonden in het door de Aquapeak waterzuiveraar gezuiverde water. 
Het onderzoek brengt tevens aan het licht dat het Papendrechtse leidingwater veel meer Gen X en PPOA bevat dan het leidingwater dat in Dordrecht en Sliedrecht uit de kraan komt.

In Papendrecht wordt 10 nanogram PFOA en 20 nanogram Gen X per liter gemeten. Deze waarden vallen (nog) binnen de huidige wettelijke Nederlandse norm van maximaal 150 nanogram per liter. 

De norm die de EFSA (European Food Safety Agency) hanteert is 15 keer strenger en bedraagt maximaal 10 nanogram per liter. Als deze besproken en voorgestelde norm van de EFSA wordt aangenomen in de loop van 2019, overschrijden de gemeten grenswaarden PFOA en Gen X in Papendrecht de wettelijke maximale norm.

 

De Analyse certificaatrelatief hoge gemeten waarden van PFOA en Gen X in het Papendrechtse leidingwater zijn een reden tot zorg gezien de op handen zijnde strengere norm. Zeker ten aanzien van baby’s en kinderen die lichamelijk nog volop in ontwikkeling zijn. Aanvullend onderzoek op dit vlak achten wij wenselijk!

Dit onderzoek toont aan dat de Aquapeak waterzuiveraar deze giftige stoffen uit het leidingwater verwijdert. Ook andere onwenselijke stoffen, zoals restanten van medicijnen, pesticiden, hormonen, zware metalen, anorganische mineralen en nano-plastics zijn niet in staat om het scheidingsmembraan, dat zich in het hart van de Aquapeak bevindt, te passeren. Zo wordt 95 tot 99,9% van al deze stoffen uit het leidingwater verwijderd en komt uit je extra kraantje of driewegmengkraan echt zuiver water. Alleen door middel van destillatie kan water nog (een heel klein beetje) zuiverder worden, maar die manier van zuiveren kost heel veel energie (electriciteit) en heeft een beperkte productie (productie 1 liter per uur). Ter vergelijking; de Aquapeak waterzuiveraar produceert 6-8 liter zuiver water per uur, werkend op de waterleidingdruk (zonder electriciteitsverbruik).