oxoweb829347

Geen vergunning afgeven van lozing van giftige stoffen gewenst.

Op woensdag 15 mei organiseert de Partij voor de Dieren een demonstratie voor deDemonstratie Gen-x poorten van Chemours. Aanleiding voor de demonstratie is de wens van de minister om vergunning af te geven aan Chemours om 5 kilo Gen X en 2 kilo PFOA te lozen op de Nieuwe Merwede. Voor de PvdD is de aanvaardbare hoeveelheid Gen X in de natuur, in het oppervlaktewater 0 gram. Kamerlid Frank Wassenberg en een afvaardiging van Provinciale fractie van de Partij voor de Dieren, zijn aanwezig en zullen de deelnemers toespreken.

Wij zijn het volledig eens met dit standpunt. Alle niet afbreekbare of giftige stoffen zouden niet in het oppervlakte water geloosd moeten worden. We vervuilen hiermee onze eigen aarde, die ons voedt en verzorgt. Vervuiling heeft  op langer termijn vergaande consequenties voor onze eigen leefomgeving.

Als we de zee blijven vullen met niet afbreekbare stoffen dan wordt onze leefomgeving steeds giftiger. Dit heeft gevolgen voor het leven in de zee. Als plankton sterft dan zal de zuurstofproductie van de zee enorm afnemen met het gevolg dat de verhouding broeikasgassen en zuurstof negatief beïnvloed wordt. Daarnaast heeft dit vergaande consequenties voor de biodiversiteit van het leven in de zee.

Het is noodzakelijk dat we deze stoffen niet in een onbeheersbare omgeving lozen, maar onder controle houden. Het lozen maakt het onbeheersbaar. Dit leidt tot hogere kosten van de producten. De lage prijs die nu betaald wordt, wordt afgewenteld op anderen met hoge gezondheidskosten en waterzuiveringskosten tot gevolg.