oxoweb829347

Drinkwater voldoet aan de norm?

De Gemeente Papendrecht reageert maandag 6 mei 2019 in De Klaroen op een hogere concentratie GenX die gevonden is in ons onderzoek naar de zuiveringsgraad van onze Zuiver Water-apparatuur. In dit krantenartikel wordt aandacht besteed aan de hogere waarde van GenX in het drinkwater ten opzichte van omliggende Gemeenten en geeft men aan dat dit binnen de wettelijke norm valt.

Helaas valt niet alleen GenX substantieel hoger uit, maar ook PFOA oftewel C8. Deze stof komt 3 keer zoveel voor als in Dordrecht en meer dan 20 keer zoveel als in Sliedrecht. PFOA is onwenselijk in ons drinkwater, net zoals GenX. Bekijk hier het onderzoek.

Wij vinden dat er aanvullend onderzoek nodig is naar de gezondheidsrisico's van deze twee stoffen. Uit recent onderzoek van de EFSA blijkt dat PFOA 15 keer giftiger is dan men had gedacht. Om deze reden wil de EFSA de Europese norm met een factor 15 aanscherpen. Dan valt PFOA precies op de Europese norm. Het RIVM heeft aangegeven dat aanvullend onderzoek vereist is. Wij achten dat ook wenselijk omdat wij van toxologische experts van de Vrije Universiteit in Amsterdam hebben begrepen dat deze stoffen van invloed zijn op de hormoonhuishouding en met name gevaarlijk zijn voor de ontwikkeling van kinderen.

De EFSA heeft ook een dosering bepaald voor een 'acceptabele' dosis ten opzichte van het lichaamsgewicht. Als we kijken naar de verhouding watergebruik ten opzichte van lichaamsgewicht dan is deze het hoogst bij kinderen, omdat die meer water nodig hebben dan volwassenen. Dit is noodzakelijk voor de groei van cellen. Omdat de verhouding watergebruik t.o.v. lichaamsgewicht het grootst is bij kinderen, is hier de belasting van giftige stoffen die in het water zitten dus het hoogst.

Noch het RIVM noch de EFSA weet wat de gevolgen zijn van de combinaties van deze stoffen. Nu wordt er onderzoek gedaan naar de toegestane waarde individuele belasting per stof, maar niet naar de combinatie ervan.

Wij vinden dat er nader onderzoek moet komen naar deze stoffen in de 'cocktail' zoals ze voorkomen in ons drinkwater en naar de effecten op kinderen. Zeker als de nieuwe inzichten van de EFSA correct blijken te zijn; dan is er sprake van normoverschrijding.