oxoweb829347

Geen vergunning afgeven van lozing van giftige stoffen gewenst.

Op woensdag 15 mei organiseert de Partij voor de Dieren een demonstratie voor de poorten van Chemours. Aanleiding voor de demonstratie is de wens van de minister om vergunning af te geven aan Chemours om 5 kilo Gen X en 2 kilo PFOA te lozen op de Nieuwe Merwede. Voor de PvdD is de aanvaardbare hoeveelheid Gen X in de natuur, in het oppervlaktewater 0 gram. Kamerlid Frank Wassenberg en een afvaardiging van Provinciale fractie van de Partij voor de Dieren, zijn aanwezig en zullen de deelnemers toespreken. Wi [...]  Lees meer >

Kom jij ook op onze -Zuiver- Water Bewustwordingsavond?

Hierbij nodigen wij je uit om deel te nemen aan de -Zuiver- Water Bewustwordingsavond, die op maandagavond 27 mei plaats vindt.Locatie:Concept Store Papendrecht, Winkelcentrum De Meent, Brederodelaan 48, PapendrechtInloop: vanaf 19.30 uur Aanvang: 20.00 uur Kosten: -geen-Aanmelden : Reserveren per e-mail (info@echtzuiverwater.nl) is noodzakelijk. Het aantal plaatsen is beperkt.Wie zijn/haar leidingwater en/of ander water meeneemt kan dit direct laten testen.Toekomst:Zijn jullie verhinderd, maar hadden jul [...]  Lees meer >

Zevental vragen rondom drinkwaternorm van het Papendrechtse leidingwater.

Onafhankelijk Papendrecht (OP) heeft naar aanleiding van het onderzoek dat uitgevoerd is in opdracht van ons een aantal belangrijke vragen gesteld ten aanzien van het Papendrechtse leidingwater. Het originele artikel kun je hier lezen... Kort samengevat: 1) Ze willen het onderzoek van Chemours zien, dat vissen zo goed als geen Gen X stoffen opnemen. 2) Is het niet vreemd dat de veilige norm voor drinkwater minder scherp is dan de veilige norm voor oppervlaktewater? We drinken immers geen oppervlaktewater [...]  Lees meer >

Drinkwater voldoet aan de norm?

De Gemeente Papendrecht reageert maandag 6 mei 2019 in De Klaroen op een hogere concentratie GenX die gevonden is in ons onderzoek naar de zuiveringsgraad van onze Zuiver Water-apparatuur. In dit krantenartikel wordt aandacht besteed aan de hogere waarde van GenX in het drinkwater ten opzichte van omliggende Gemeenten en geeft men aan dat dit binnen de wettelijke norm valt. Helaas valt niet alleen GenX substantieel hoger uit, maar ook PFOA oftewel C8. Deze stof komt 3 keer zoveel voor als in Dordrecht en m [...]  Lees meer >

Jubileum: 25e Water Bewustwordingsavond

Op onze 25e Water Bewustwordingsavond (een jubileum) hebben we ons onderzoek naar de zuiverende werking van de Aquapeak gepresenteerd. Het goede nieuws is dat nu wetenschappelijk onderbouwd is dat onze zuiveringsapparatuur de gifstoffen eruit filtert. Er zijn geen waarneembare concentraties aangetroffen. Opmerkelijk genoeg bleken de concentraties van PFOA en Gen X in het ingenomen drinkwater in Papendrecht aanzienlijk hoger dan Sliedrecht en Dordrecht. Papendrecht TV was erbij aanwezig.   Lees meer >

Wereld Water Dag

Op 22 maart vond Wereld Water Dag plaats. Op deze dag zijn diverse activiteiten georganiseerd om ervoor te zorgen dat het water en de oevers schoon gemaakt worden, aandacht te vragen over hoe wij met het water omgaan en er was ook nog eens een dichtwedstrijd. Hier zijn enkele foto's van de schoonmaak langs de oevers en de reacties van betrokken vrijwilligers. Tijdens het schoonmaken kwam Karel Thieme in gesprek met Yolanda Koelhof. Zij was net als de andere vrijwilligers  aan het opruimen en schoonmaken [...]  Lees meer >

Gedicht water

worden als water worden als waterstromend, bruisendverdiepend… gedweeiedere druppelkomt terug in de zeeworden als wateraltijd, overalinlevend… gedweeiedere druppelkomt terug in de zeeworden als waterlouterend, zuiverendvertrouwend… gedweeiedere druppelkomt terug in de zee Karel Thieme 2017   Lees meer >

Interview Papendrecht actueel met Karel Thieme

Karel Thieme is op 24 februari 2019 geinterviewd voor Papendrecht Actueel TV. Hij vertelt over zuiver water. De uitzending is te bekijken op youtube.   Lees meer >

Fuut

Tu-de-de-tuut, ik ben een fuut en mijn nest ziet er niet uut en mijn kleintje... kijkt verbaasd. Mens! Ruim je rotzooi toch eens op! Maak daarmee haast.   Lees meer >

Gedicht zwaan in de vaart

Door moeder zwaan in deze vaart wordt duidelijk iets aangekaart...Ze heeft een advies, zo heel 'gewoon'. 'Hou jij je nest maar lekker schoon?"  Lees meer >
Showing 1 to 11 of 16 (2 Pages)